AKCJA H2O - to jest TO!

Szkoła podstawowa wchodząca w skład naszego Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie

 uczestniczy w organizowanej przez Ministerstwo Środowiska  AKCJI H2O,

polegającej na szerzeniu wiedzy na temat zasobów wodnych i propagowaniu oszczędzania wody wśród dzieci.


Więcej informacji można zobaczyć na stronie:
www.h2owpolsce.pl